Sunčan Dan
Ukupna cena:

Zamke za insekte i glodare

Zamke za insekte koriste se za nadgledanje ili direktno smanjenje populacije insekata ili drugih glodara, hvatajući pojedince i ubijajući ih. Obično koriste hranu, vizuelne mamce, hemijske agense iili feromone kao mamac i postavljaju se tako da ne povrede druge životinje ili ljude i ne rezultiraju ostacima u hrani ili hrani. Vizuelni mamci koriste svetlost, jarke boje i oblike da bi privukli insekte. Hemijski agensi ili feromoni mogu privući samo određeni pol. Zamke za insekte ponekada se koriste u programima za suzbijanje štetočina umesto pesticida, ali se češće koriste u sezonskoj pojavi štetočina.
Mamci za insekte mogu da variraju u velikoj meri. Muve i ose ose privlače proteine. Komarce i mnoge druge insekte privlače vedre boje, ugljen dioksid, mlečna kiselina, cvetni ili voćni mirisi, toplina, vlaga i feromoni.