Sunčan Dan
Ukupna cena:

 www.suncandan.rs je registrovan domen preduzeća Mala SRB Prodavnica doo.

Uslovi korištenja definišu uslove i pravila korištenja Internet strana suncandan.rs za Krajnje korisnike/Kupce. Ukoliko se s ovde navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da ne koristite ove Internet strane.

Opšti uslovi

1.Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu korisničke šifre, na mestima gde ona postoji.

2. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, usled događaja koji su izvan kontrole preduzeća Mala SRB Prodavnica doo i prihvata da preduzeće Mala SRB Prodavnica doo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći u tom slučaju

3. Svi materijali koji se nalaze na suncandan.rs internet stranama ekskluzivno su pravo preduzeća Mala SRB Prodavnica doo, ili se koriste uz odobrenje nosioca autorskih prava. Bilo kakvo kopiranje, i distribucija bez izričitog pismenog odobrenja strogo je zabranjeno i može dovesti do pokretanja sudskog postupka.

4. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internet strana suncandan.rs isključivo odgovornost Krajnjeg korisnika. Ni u kom slučaju Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internet strana. Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo, neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internet strani, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

5. Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik može postaviti na Internet strani I zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan

6. Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kom trenutku u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje preduzeće Mala SRB Prodavnica doo, prema svojoj diskrecijskoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

7. Korisnik može pitanja i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Mala SRB Prodavnica doo će poslati pismeni odgovor e-mailom u zakonskom roku.

Cene

Sve cene na sajtu su izražene u srpskim dinarima (RSD), i sadrže PDV.
Cena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno, ali moguće je da prilikom upisivanja cene na strani usled ljudskog faktora dođe do greške. To su neželjene situacije, unapred se izvinjavamo, jer ćemo u tom slučaju morati kupca da obavestimo o nastaloj situaciji, pogrešno upisanoj ceni i nemogućnosti isporuke proizvoda po toj ceni

Akcijska prodaja

Preduzeće Mala SRB Prodavnica će periodično, po svojoj odluci organizovati akcijsku prodaju određenih artikala. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno definisane grupe. Uslovi akcijske prodaje će biti detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon isteka roka akcijske prodaje, Preduzeće Mala SRB Prodavnica neće primati nove narudžbine po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

Narudžbina

Proces naručivanja na suncandan.rs Internet prodavnici je opisan na strani Kako kupovati online. Zbog velikog broja narudžbina koje se istovremeno predaju na suncandan.rs Internet prodavnici može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude usklađena sa stanjem u magacinu našeg dobavljača. O tome ćemo obavestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Vaša narudžbina se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa sa Mala SRB Prodavnica doo za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe od strane Mala SRB Prodavnica doo te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Odbijanje isporuke i odustajanje od narudžbine

U slučaju odbijanja prijema pošiljke iz bilo kog razloga ili otkazivanja isporuke pre slanja, Mala SRB prodavnica doo zadržava pravo da pri sledećoj narudžbini kupca, traži avansnu uplatu pre pripreme porudžbine.

Oštećen paket prilikom isporuke

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva oštećenja su vidljiva pri preuzimanju pošiljke pa vas molimo da u tom slučaju pošiljku ne preuzimate. Zajedno sa kurirem koji vam je pošiljku doneo napravite zapisnik o oštećenju. Takođe, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku proverili stanje pošiljke i poslali novu. Ukoliko ste primili pošiljku i kasnije videli da je oštećena, molimo Vas da najkasnije 24 h od trenutka prijema pozovete kurirsku službu, koja Vam je isporučila paket i obavestite ih da je paket oštećen. Kurir će uraditi zapisnik o oštećenju i preuzeti oštećeni paket. Po prijemu paketa Mala SRB Prodavnica doo će Vam poslati drugi proizvod.

 Odustajanje od kupovine

Ako niste zadovoljni, iz bilo kog razloga proizvodom koji ste dobili, možete ga bez problema vratiti u roku od max 14 dana od dana prijema robe i zameniti za drugi ili dobiti povraćaj sredstava. Prilikom vraćanja proizvoda, neophodno je da se proizvod vrati u istom stanju kakav je stigao kod kupca (bez ikakvih tragova korišćenja i oštećenja), sa svom pratećom dokumentacijom i dodatnim elementima ili opremom koju ste dobili (račun, garancija, uputstvo, pakovanje itd). Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem Jednostarni raskid Ugovora koji se nalazi u delu Dokumenti za povrat, a koji možete preuzeti i ovde. Popunite Obrazac i pošaljite na e-mail info@suncandan.rs Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

 Saobraznost i garancija – kvar proizvoda

Mala SRB Prodavnica doo kao Prodavac, je odgovorna za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od prijema proizvoda od strane Da bi se što pre otklonila nesaobraznost, u slučaju kvara proizvoda nikako nemojte uredjaj koji je u još u garantnom roku sami pokušavati da popravljate ili odnesete na popravku u servis koji nije ovlašćen. Obratite nam se na info@suncandan.rs, kako bi što pre rešili problem. Reklamaciju možete poslati e-mailom, telefonom (broj telefona i e-mail adresa se nalaze na računu i na sajtu) ili nekim drugim pisanim dokumentom, zajedno sa računom ili garantnim listom. Mi ćemo primiti reklamaciju i u što kraćem razumnom roku otkloniti nesaobraznost proizvoda na način u skladu sa Zakonom o potrošačima. Takodje možete i da se odmah obratite ovlašćenom servisu (telefoni i adresa se nalaze na izjavi o saobraznosti) i pošaljete ili odnesete uredjaj na popravku. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Ukoliko imate bilo kakvih problema kontaktirajte nas na info@suncandan.rs ili telefonski, Mala SRB Prodavnica doo će rado izaći u susret kupcima i pomoći im oko informacija o servisima i posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.


Žalbe

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti žalbu Mala SRB Prodavnica. Žalbu možete podneti pismeno putem pošte, telefona 011 3187630 ili putem maila info@suncandan.rs. U žalbi obavezno navedite broj narudžbine, ili ime i prezime pod koji je napravljena narudžbina. Mala SRB Prodavnica doo će vam potvrditi da je žalba primljena e-mailom bez odgađanja, a odgovor o rešenju žalbe vam po Zakonu mora stići u roku od 14 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Načini plaćanja

Proizvode naručene na www.suncandan.rs možete platiti na jedan od sledećih načina
1. Plaćanje gotovinom po prijemu pošiljke: iznos narudžbine plaćate prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem nije moguće kod ličnog preuzimanja.
2. Plaćanje platnom karticom (online plaćanje) Najnovija mogućnost za kupce u našoj prodavnici je plaćanje preko platne kartice u saradnji sa Banca Intesa. Ukoliko posedujete platnu karticu (bilo kreditnu, bilo debitnu) odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete odabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na sajt Banca Intesa gde vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćate. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja. Prilikom plaćanja podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo banci Intesa kao procesoru kartica.
2. Virmansko plaćanje: Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrednost narudžbine. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, ili sl. Za virmansko plaćanje roba se šalje, po primljenoj uplati.

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica kupca biće izražen u lokalnoj valuti kupca kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.


Zaštita privatnosti

U ime Internet prodavnice suncandan.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice superalati.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Detaljnije pogledajte ovde.

Mala SRB Prodavnica doo je firma registrovana za Trgovinu preko Interneta ( šifra delatnosti 4791 ), i kao takva ne izdaje fiskalni račun. Uz kupljenu robu dobijate račun sa svim zakonski propisanim elementima, koji glasi na Vaše ime i prezime, kao i svu prateću dokumentaciju, ako proizvod to zahteva ( garancija-saobraznost, uputstvo za upotrebu itd ). Ovi postupci su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS br. 62/2014 )